Usui Reiki

Nieuws

Wat U wilt

Wij kiezen ervoor om afspraken ten alle tijde na te komen. Boekt u dus een Reiki opleiding bij ons, dan gaat die ook door als u de enige cursist zou zijn. Dan heb je wel veel persoonlijke aandacht. Wij doen geen online cursussen omdat we hierbij niet de kwaliteit kunnen bieden die wij belangrijk vinden. Onze cursussen duren langer dan bij anderen omdat we voldoende kwaliteit, inhoud en persoonlijke aandacht willen geven aan onze cursisten. Kiezen voor Reiki Centre KD betekend kiezen voor levenslange begeleiding door ons omdat wij kiezen voor kwaliteit

Algemene Verordening

Gegevensbewerking

AVG Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) in werking getreden. Deze nieuwe Europese privacywetgeving noopt organisaties om op zorgvuldige wijze om te gaan met de persoonsgegevens die zij verkrijgen.Ook wij krijgen in de dagelijkse uitvoering van ons werk veel te maken met persoonsgegevens en de verwerking daarvan. Om bewust te zijn van de dagelijkse verwerkingen die we verrichten met persoonsgegevens en om hier op een zo een zorgvuldig mogelijke wijze mee om te gaan, hebben we in een privacy handboek regels en procedures neergelegd die gelden voor de werkprocessen binnen Reiki Vereniging Cirkel. Dit privacy handboek heeft hiermee enerzijds tot doel om bewustwording te creëren voor alle bestuursleden binnen Reiki Vereniging Cirkel en voorts dient het ter ondersteuning voor de vormgeving van huidige en toekomstige werkprocessen. Tenslotte draagt dit handboek bij aan de aantoonbaarheid van onze compliance met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Uiteraard voldoet Reiki Centre KD volledig aan deze AVG regelgeving Karel Dijkers

Reiki Centre KD

© Copyright www.reikicentre-kd,com
Usui Reiki

Nieuws

Wat U wilt

Wij kiezen ervoor om afspraken ten alle tijde na te komen. Boekt u dus een Reiki opleiding bij ons, dan gaat die ook door als u de enige cursist zou zijn. Dan heb je wel veel persoonlijke aandacht. Wij doen geen online cursussen omdat we hierbij niet de kwaliteit kunnen bieden die wij belangrijk vinden. Onze cursussen duren langer dan bij anderen omdat we voldoende kwaliteit, inhoud en persoonlijke aandacht willen geven aan onze cursisten. Kiezen voor Reiki Centre KD betekend kiezen voor levenslange begeleiding door ons omdat wij kiezen voor kwaliteit

Algemene Verordening

Gegevensbewerking

AVG Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) in werking getreden. Deze nieuwe Europese privacywetgeving noopt organisaties om op zorgvuldige wijze om te gaan met de persoonsgegevens die zij verkrijgen.Ook wij krijgen in de dagelijkse uitvoering van ons werk veel te maken met persoonsgegevens en de verwerking daarvan. Om bewust te zijn van de dagelijkse verwerkingen die we verrichten met persoonsgegevens en om hier op een zo een zorgvuldig mogelijke wijze mee om te gaan, hebben we in een privacy handboek regels en procedures neergelegd die gelden voor de werkprocessen binnen Reiki Vereniging Cirkel. Dit privacy handboek heeft hiermee enerzijds tot doel om bewustwording te creëren voor alle bestuursleden binnen Reiki Vereniging Cirkel en voorts dient het ter ondersteuning voor de vormgeving van huidige en toekomstige werkprocessen. Tenslotte draagt dit handboek bij aan de aantoonbaarheid van onze compliance met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Uiteraard voldoet Reiki Centre KD volledig aan deze AVG regelgeving Karel Dijkers
© reikicentre-kd.com 2019